syjs.net
当前位置:首页>>关于求《周易·系辞》全文及翻译的资料>>

求《周易·系辞》全文及翻译

天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。动静有常,刚柔断矣。方以类聚,物以群分,吉凶生矣。在天成象,在地成形,变化见矣。是故刚柔相摩,八卦相荡,鼓之以雷霆,润之以风雨;日月运行,一寒一暑。干道成男,坤道成女。干知大始,坤作成物...

“几者”是指发现了不好苗头或是预感到灾祸将至的人. “动”可直译变动,也可引伸一下就是指 预见到不好事件将发生的人 明里暗地 所做的全部行为. 这个“动”是动词也可作名词,根据前面的解释,译作 变动 那就是动词,译作 所做的全部行为 那就是名词. “...

第 一 章 天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。动静有常,刚柔断矣。 天空高高在上而大地在人们脚下,乾坤所代表的天地的位置就确定了。在人们脚下的和高高在上的罗列出来,(人们认为)高下与卑贱的事物的地位就排定了。运动与静止有规律...

(一) 天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。(2)动静有常,刚柔断矣。(3)方以类聚,物以群分,吉凶生矣。在天成象,在地成形,变化见矣。(4)是故刚柔相摩,八卦相荡。鼓之以雷霆,润之以风雷。(5)日月运行,一寒一暑。乾道成男,坤道成女。...

系辞上(1) (一) 天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。(2)动静有常,刚柔断矣。(3)方以类聚,物以群分,吉凶生矣。在天成象,在地成形,变化见矣。(4)是故刚柔相摩,八卦相荡。鼓之以雷霆,润之以风雷。(5)日月运行,一寒一暑。乾道成男,...

能够使危难深重者平安,使离道改易者倾覆;道理内涵非常深广,万事百物都不偏废,对其发展自始至终保持警惧忧患心态,并以言行毫无过错为要旨,这就叫做《易》的道理。

这句意思是: 孔子说:“书是不能完全表达作者是要讲的话的,言语是不能表达我们心意的,那么圣人的心意,难道就不能被了解?”孔子说:“圣人树立象数的规范,以竭尽未能完全表达的心意,使人因象以悟其心意,设置六十四卦以竭尽宇宙万事万物的情...

这个。。。。。这个译得了吗?谁胆敢说自己能译准!!!一译必然失准,尤其系词,这种经典就得一句句品古文,中国文字一个字一个象,现代汉语的词相对准确性表达较好,而象的表达就有了一定不足,而《易》明显是表示象的,一句就能译出无数来,...

哈哈! 我连中文都不明白什么意思呢!!

第 十 一 章 子曰:“夫易何为者也?夫易,开物成务,冒天下之道,如斯而已者也。是故,圣人以通天下之志,以定天下之业,以断天下之疑。” 孔子说:“《易经》是用来做什么的呢?《易经》是研究天下万事万物的规律而成就天下的事务,容括天下一切...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.syjs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com