syjs.net
当前位置:首页>>关于鸿门宴的重点字词及翻译的资料>>

鸿门宴的重点字词及翻译

【重点字词解释】 常见词汇 1、秦时与臣游(游,结交) 2、然不自意能先入关(意,料想) 3、张良西向侍(侍,陪从) 4、若属皆且为所掳(属,一类人) 5、常以身翼蔽沛公(蔽,掩护) 6、即带剑拥盾入(拥,拿着) 7、杀人如不能举、刑人如恐不...

刘邦驻军霸上,还没有能和项羽相见,刘邦的左司马曹无伤派人对项羽说:“刘邦想要在关中称王,让子婴做丞相,珍宝全都被刘邦占有。”项羽大怒,说:“明天早晨犒劳士兵,给我打败刘邦的军队1这时候,项羽的军队40万,驻在新丰鸿门;刘邦的军队10万...

最佳答案旦日飨士卒(飨,xiǎng,用酒食款待) 鲰(鲰,zōu,卑微,浅陋) 生说(读“shuì“劝告,劝诫)我曰 奉卮酒为寿(卮zhī,酒器) 戮(戮,lù联合,一同) 力瞋(瞋,chēn发怒时睁大眼睛) 目 目眦(眦,zì眼角)尽裂 按剑而跽(跽,jì,挺直上身,两...

原文 沛公军霸上,未得与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”项羽大怒曰:“旦日飨(xiǎng)士卒,为击破沛公军1当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。范增说项羽曰:“沛公居...

沛公至军,立诛杀曹无伤。 本文重点词 文言虚词 若) (3)你;你们;你(们)的。《鸿门宴》:“~入前为寿。” 者) (6)用在疑问句全句末,表示疑问语气,相当于“呢”。《鸿门宴》:“客何为~?” 所) (4)与“为”相呼应,构成“为……所……”的被动句式。《...

1.明天早晨犒劳士兵,给我打败刘邦的军队 2.楚国的左尹项伯,是项羽的叔父,一向同留侯张良交好 3.项伯就连夜骑马跑到刘邦的军营,私下会见张良,把事情全告诉了他 4.守住函谷关,不要放诸侯进来,秦国的土地可以全部占领而称王 5.你怎么和项伯...

【原文】 沛公军霸上,未得与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军1当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。范增说项羽曰:“沛公居山东...

【译文】 沛公(刘邦)的军队驻扎在霸上,没有能跟项羽相见。刘邦的左司马曹无伤就派人去告诉项羽说:“刘邦想占领关中称王,让子婴做(他的)国相,(相所有的)珍珠宝器都归为自己所有。”项羽(听了)非常生气地说:“明天用酒肉犒劳士兵,要(...

【鸿门宴译文】 沛公(刘邦)的军队驻扎在霸上,没有能跟项羽相见。刘邦的左司马曹无伤就派人去告诉项羽说:“刘邦想占领关中称王,让子婴做(他的)国相,(相所有的)珍珠宝器都归为自己所有。”项羽(听了)非常生气地说:“明天用酒肉犒劳士兵...

一、《鸿门宴》原文: 沛公军「驻军」霸上,未得与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”项羽大怒,曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军1当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。范增...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.syjs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com